Invertir en el sector immobiliari és sempre una aposta segura, un tradicional actiu refugi. No obstant això, quan es tracta de triar entre diferents tipus d’actius immobiliaris, cal saber que no tots ofereixen la mateixa rendibilitat. Els actius immobiliaris més rendibles són aquells que poden aportar un retorn superior sobre la inversió, com són els locals comercials, els garatges i els habitatges.

En quin tipus d’actius immobiliaris podem invertir?

Locals comercials: solen oferir rendes elevades, especialment en ubicacions centrals on la demanda d’espai comercial és alta. Aquest tipus d’actiu és ideal per a inversors que busquen una font estable d’ingressos.

Garatges: encara que la inversió en places de garatge pot requerir menys capital inicial comparat amb altres tipus d’immobles, han demostrat ser menys rendibles en algunes capitals. No obstant això, en zones amb limitat accés a aparcament, poden ser una inversió molt atractiva.

Comprar per llogar

Comprar habitatges per llogar continua sent una de les opcions més segures i rendibles actualment. Els habitatges no només ofereixen protecció contra la inflació sinó que també proporcionen una renda regular a través dels lloguers. A més, amb una bona gestió, l’habitatge pot apreciar a l’alça el seu valor al llarg del temps, augmentant la rendibilitat total de la inversió.

House Flipping

Aquesta és una estratègia que consisteix en comprar propietats, reformar-les, i després vendre-les per a obtenir un benefici. Requereix un coneixement més profund del mercat per identificar oportunitats de compra a preus molt baixos i calcular les despeses de reformes molt detalladament.

En definitiva, l’elecció del tipus d’actiu immobiliari per invertir depèn de diversos factors, com el capital disponible, la tolerància al risc, i l’experiència en el sector immobiliari. Per això cal fer una avaluació detallada del mercat i considerar totes les despeses associades abans de fer qualsevol inversió. Amb una planificació adequada i l’assessorament expert d’un expert immobiliari, els actius immobiliaris et poden oferir excel·lents oportunitats per a maximitzar el rendiment en les teves inversions.