La cancel·lació d’hipoteca és el procés d’alliberar un habitatge de les càrregues o gravàmens hipotecaris que hi ha sobre ella. Aquest tràmit és especialment rellevant per vendre una casa o un pis.

Quan un propietari obté un préstec hipotecari per comprar un habitatge, l’entitat financera registra una hipoteca al registre de la propietat com a garantia del préstec. Una vegada es completa el pagament, és recomanable sol·licitar a l’entitat financera un certificat de cancel·lació d’hipoteca per demostrar que l’habitatge està lliure de càrregues.

Aquests són alguns dels passos generals per a cancel·lar una hipoteca:

1. Verifica l’estat de la hipoteca: Comprova que el préstec hipotecari està pagat al complet i que no hi ha cap deute pendent. Pots revisar els estats del compte i els documents del préstec per confirmar que no hi ha saldos pendents i demanar el certificat de deute zero al banc.
2. Cost de cancel·lació d’hipoteca: Assegura’t de preguntar sobre les despeses associades per la cancel·lació d’hipoteca i de pagar-les totalment. Això pot incloure tarifes de processament, honoraris de notari, i altres despeses administratives.
3. Sol·licita el certificat de cancel·lació: Sol·licita a l’entitat financera un certificat de cancel·lació d’hipoteca. Aquest indica que el préstec ha estat completament pagat i que la hipoteca es pot cancel·lar. El certificat de deute zero es presenta a la Notaria triada per sol·licitar la redacció de l’escriptura de cancel·lació del préstec hipotecari.
4. Cancel·lació registral: Un cop tinguis l’escriptura de cancel·lació, hauràs d’inscriure-la al registre de la propietat corresponent juntament amb altres documents requerits. El registre de la propietat actualitzarà els registres per reflectir que la hipoteca ha estat cancel·lada i l’habitatge està lliure de càrregues.
5. Assegura’t d’obtenir còpies actualitzades dels documents del registre de la propietat que indiquin que la hipoteca ha estat cancel·lada. Això és important per tenir un registre actualitzat de la situació legal de la propietat.