Si estàs pensant a vendre el teu habitatge habitual i comprar-ne un de nou, és molt important que coneguis les despeses de venda incloses abans, durant i després de formalitzar la compravenda de l’habitatge.

Abans de fer el primer pas en el procés de compravenda, assegura’t a tenir tot en ordre i disposar de la documentació necessària per posar el teu habitatge en venda.

 

Despeses prèvies en la venda d’un habitatge

 
  • Certificat d’eficiència energètica, tramitat per un arquitecte o aparellador.
  • Cèdula d’habitabilitat en cas que correspongui. En cas de tenir-la caducada, caldrà renovar-la.
 

Despeses durant la venda d’un habitatge

 
  • Certificat de despeses de la Comunitat de Propietaris, per garantir que estem al dia en el pagament de quotes.
  • Despeses bancàries, de Notaria i de Registre per la cancel.lació de la hipoteca, si es va constituir en el seu dia.
  • Pagament de les factures pendents dels serveis contractats d´electricitat, aigua, gas o telèfon, per demostrar al comprador que estan al corrent.
  • Impost de béns immobles (IBI), que es paga anualment.

Després de vendre l’habitatge cal assumir els impostos de transmissió, o obligacions tributàries, que inclouen les despeses de:

  • La plusvàlua municipal, o Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU). L’import dependrà del valor cadastral del sòl de l’habitatge. Aquest impost es declara a l’Ajuntament pertinent en el termini de trenta dies des del dia que es produeix la transmissió.
  • El benefici obtingut entre el preu de compra i el preu de venda de l’habitatge, que caldrà declarar-lo en l’IRPF de la renda anual.

¿Necessites ajuda per calcular les despeses de venda del teu habitatge? Contacta amb nosaltres i t’ajudarem. A Catalana d’Habitatges Figueres comptem amb més de quaranta anys d’experiència en el sector. Ens avala una llarga trajectòria professional, la millor garantia per oferir una atenció personalitzada, transparent i discreta a tots els nostres clients.

Contacte comercial: cial@catalanahabitatges.com / Tel. + 34 972 67 03 22