La nova Llei Hipotecària aprovada recentment pel Congrés de Diputats, i publicada al BOE el 5 de març de 2019 com a Reial Decret-Llei 7/2019, de l’1 de març, s’espera que entri en vigor a finals del pròxim mes de maig.

La posada en marxa de la llei aporta més transparència i seguretat per a cadascuna de les parts, clients i entitats bancàries, a l’hora de signar un nou crèdit hipotecari per la compra d’un immoble.

 

Quins són els principals canvis de la nova Llei hipotecària 2019?

 

La nova Llei hipotecària determina els següents canvis a l’hora de firmar un préstec hipotecari:

 

  • Prohibició de les clàusules sòl i les clàusules abusives en el contracte del préstec hipotecari.
  • Els clients quedaran exempts de pagar certes despeses relacionades amb la signatura de la hipoteca. Només s’hauran de fer càrrec de pagar les despeses de taxació de la propietat i de les còpies d’escriptura que sol·licitin.
  • El client podrà accedir a l’esborrany de la hipoteca almenys 10 dies abans de la signatura.
  • El client haurà de revisar tota la informació de la hipoteca aportada pel banc en la visita a un notari i aclarir els dubtes abans de la signatura.
  • Els bancs assumiran el pagament de les despeses del Registre de la Propietat, els honoraris del notari, gestoria, així com l’impost d´actes jurídics documentats.
  • Els productes que ofereix el banc, assegurances de vida, assegurances de la llar o les targetes de crèdit, quedaran desvinculats com a obligatoris en el contracte d’hipoteca.
  • Les hipoteques d’interès variable establiran un límit màxim del 0,25% durant els tres primers anys de la hipoteca. L’import es reduirà al 0,15% al quart any.
  • Les hipoteques amb interès fixe establiran un límit màxim del 2% durant els primers 10 anys, i un 15% posteriorment.
  • El client podrà canviar les condicions de la hipoteca, o bé d’entitat bancària, quan ho sol·liciti, sense que es generin despeses addicionals.
  • Les persones vulnerables quedaran més protegides. La nova llei estableix que el banc no podrà iniciar un procés d’execució hipotecaria, previ al desnonament, fins que el client no arribi a les 12 quotes d’impagament.