La rehabilitació energètica d’edificis consisteix a realitzar una sèrie d’accions encaminades a optimitzar la seva despesa elèctrica i a reduir el consum d’energia en climatització.

Actualment, la majoria de les rehabilitacions energètiques es realitzen en habitatges particulars, tot i que la rehabilitació energètica d’edificis per part de comunitats de veïns, és cada vegada més freqüent gràcies als grans beneficis comentats anteriorment.

 

Beneficis de la rehabilitació energètica d’un edifici

 

A més d’obtenir una reducció kWh/m2 en el consum energètic, la rehabilitació energètica també ajuda a augmentar l’atractiu i valor d’un edifici dins el mercat immobiliari.

Però centrant-nos en les reformes que calen per a millorar l’eficiència energètica, parlarem sobre els aspectes principals que cal considerar:

  • Revisar les instal·lacions de climatització, és a dir, el sistema de calefacció, ventilació i aire condicionat.
  • Revisar l’aïllament de l’edifici. Aquesta és una de les parts de la rehabilitació d’edificis més importants, ja que caldrà revisar l’aïllament de totes les finestres de l’edifici i també de la façana.
  • Fer ús de les energies renovables, a través de les instal·lacions d’energia solar fotovoltaica, per estalviar en la inversió elèctrica.
  • Revisar les instal·lacions elèctriques de l’edifici per reduir el consum elèctric.
 

L’eficiència energètica s’ha convertit en un dels punts clau a treballar durant els pròxims anys en la lluita contra el canvi climàtic. De fet, la Unió Europea ja ha definit els objectius a seguir en la denominada ‘neutralitat energètica en 2050’ amb la finalitat d’aconseguir la neutralitat de carboni.

Cal destacar la Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbana (LRRRU), definida com un nou marc legal per a aquesta activitat i eliminant les barreres que impedien el seu desenvolupament i possibilitant mesures per a fer viable econòmicament aquest tipus d’actuacions.

 

Imatge: Freepik