Vendre un habitatge heretat pot semblar un procés complicat i ple d’incerteses. No obstant això, disposar dels serveis d’una agència immobiliària pot simplificar enormement el procés de venda gràcies al seu profund coneixement del mercat i les tendències del sector immobiliari.

El rol de l’agència immobiliària per vendre un habitatge heretat


Les agències immobiliàries ofereixen un assessorament clau des de la valoració inicial de l’immoble fins a la gestió de qualsevol càrrega o deute associat, com podrien ser els de tipus hipotecari o impagaments pendents. A més, la negociació amb potencials compradors i la tramitació de tota la documentació necessària es gestionen de manera professional, alliberant així als hereters de preocupacions i optimitzant el temps.


Metodologia de treball per a la venda


El procés per vendre un habitatge heretat inclou diversos passos clau que l’agència immobiliària pot facilitar:

  1. Valoració de l’immoble, determinant el valor de mercat de la propietat.
  2. Recopilació de documents: Inclou des de l’escriptura de propietat fins a certificats de deutes i càrregues, així com la documentació que demostra la relació de parentiu entre la persona fallida i els hereters.
  3. Acceptació de l’herència, feta davant d’un notari, presentant tota la documentació necessària.
  4. Pagament d’impostos: especialment en la gestió de l’impost sobre successions i donacions, si escau.
  5. Inscripció de la propietat: Registrar els hereters com a nous propietaris en el Registre de la Propietat.

En conclusió, vendre un habitatge heretat amb l’ajuda d’una agència immobiliària no només simplifica el procés sinó que també pot augmentar els beneficis pels hereters. A Catalana d’Habitatges tenim una àmplia trajectòria en la venda d’habitatges a l’Alt Empordà. Confia en la nostra experiència i coneixement del sector immobiliari per assegurar que la venda del teu habitatge heretat es realitzi de la manera més eficient i beneficiosa possible.