L’administrador de finques és un professional essencial en una comunitat de propietaris, no només per la seva funció en l’administració de lloguers i gestió integral d’un immoble, sinó també per la seva aportació a la funció social.

¿Quines són les funcions principals que ocupa un administrador de finques?

Les funcions principals que ocupa un administrador de finques poden variar molt segons el tipus d’immoble.
 

Tasques de propietat horitzontal

Segons l’article 553-18, de la Llei 5/2015, de 10 de maig, del Llibre Cinquè del Codi civil, les funcions mínimes de l’administrador de finques són:

  • Prendre les mesures convenients per a conservar els béns d’un immoble.
  • Vetllar per un correcte funcionament dels serveis de la comunitat.
  • Preparar els pressupostos de l’exercici precedent.
  • Executar els acords de les juntes de veïns.
  • Realitzar els cobraments i pagaments que corresponguin.
  • Donar compte a la presidència sobre les decisions en l’execució de les obres de conservació i reparació de caràcter urgent.

Dins aquest àmbit d’actuació, l’administrador també assumeix tasques de secretaria de la comunitat de propietaris com:

  • Monitorar el pagament de quotes.
  • Estendre les actes de les reunions i realitzar les notificacions.
  • Custodiar la documentació i expedició de certificats de la comunitat.

 

Nous reptes dels administradors de finques

Actualment, els administradors de finques enfronten nous reptes davant la gran proliferació de pisos de lloguer turístic, concretament en la gestió de la comunitat de propietaris d’una finca que compta amb diversos pisos de lloguer turístic.

La situació actual posa de manifest la necessitat d’una nova normativa adaptada a aquesta realitat, en la que propietaris que disposen més de tres pisos turístics en un mateix edifici, tinguin l’obligació a pagar més impostos quan superin aquest nombre de propietats.

De fet, tal com exposa una recent entrevista publicada a El País: Tenir 30 pisos turístics no és economia col·laborativa, cada vegada és més complicat aplicar aquest concepte d’economia col·laborativa en els acords i execució de cobraments, d’una comunitat de propietaris.

Així doncs, a Catalana d’Habitatges Figueres posem en relleu una de les funcions socials de l’administrador enfront la situació: la de proposar mesures de contenció dels pressupostos compaginada amb una tasca d’arbitratge, cada vegada més necessària.

 

Foto de ijeab – www.freepik.es