Una de les preguntes més habituals durant la gestió d’una hipoteca, és esbrinar si la contractació d’una assegurança de vida vinculada a la hipoteca és obligatòria.

Segons la Nova Llei Hipotecària, la contractació d’una assegurança de vida vinculada a la hipoteca no ha de ser obligatòria. Per tant, legalment, el banc no pot obligar a cap client a contractar aquest producte vinculat a la hipoteca.

Encara així, cal tenir present que, en funció de les condicions del banc, podria implicar un encariment del tipus d’interès en la hipoteca.

Encara que el banc no pot obligar als seus clients contractar aquest producte, sí que pot presentar com a condició la contractació de l’assegurança de vida perquè el client rebi una bonificació, en el tipus d’interès de la hipoteca.

És important aclarir que la contractació d’una assegurança de vida amb el banc és opcional i que, per tant, és habitual que ofereixin el producte durant la negociació.

L’aconsellable és que, una vegada es calculi l’estalvi que pugui suposar la contractació d’aquest producte vinculat a la quota mensual de la hipoteca, es valori bé si realitzar-la amb el banc o bé amb una companyia independent d’assegurances de vida.

En definitiva, quan sol·licitem una hipoteca és recomanable contractar una assegurança de vida per tal d’evitar possibles dificultats en el pagament. Segons estudis recents, recórrer al banc per realitzar la compra d’aquest producte pot suposar pagar gairebé el doble que si s’adquireix mitjançant una asseguradora independent.