Construir una casa bioclimàtica és una de les millors decisions que pots prendre per a reduir en el consum energètic, estalviar diners i protegir el medi ambient.

La consciència social sobre l’ús responsable dels recursos naturals per a protegir el medi ambient és cada vegada més gran. Per aquest motiu, el sector de la construcció està involucrat en la creació de nous habitatges que disposin de certificat energètic per a convertir-los en construccions eficients.

Actualment l’ecologia està perfectament integrada en l’urbanisme, i no tan sols en habitatges aïllats entre muntanyes. Si vols entendre que és una casa bioclimàtica, com funciona i quines són les seves característiques, continua llegint.

Funcions i característiques d’una casa bioclimàtica

La bioclimatologia fa referència a l’aprofitament de les condicions mediambientals per cobrir les necessitats de confort en un habitatge. Per tant, l’objectiu és aconseguir el màxim confort tèrmic amb el mínim de consum energètic. Tot i que la inversió inicial pot ser més elevada, ja sigui en la construcció d’un nou habitatge com en la reforma del teu habitatge habitual, l’estalvi en la facturació de subministrament a llarg termini pot arribar a ser considerable.

Però per aconseguir una temperatura adequada a l’interior de l’habitatge sense necessitat d’energies externes serà molt important conèixer la climatologia de la zona, la ubicació i orientació de l’habitatge, les condiciones del sòl, l’aïllament i la ventilació:

  • La inèrcia tèrmica del sòl produeix un efecte climàtic que pot contribuir a aprofitar la capacitat d’acumulació calorífica d’aquest.
  • L’orientació de l’habitatge, sigui al nord o al sud, pot captar les radiacions solars per escalfar l’habitatge de forma natural.
  • L’aïllament tèrmic en una casa bioclimàtica pot arribar a tenir entre 15 i 20 cm, segons la zona on estigui ubicat l’habitatge.
  • Gràcies al nostre clima mediterrani, els habitatges bioclimàtics solen disposar de patis interiors per a facilitar la ventilació de l’habitatge i refrescar l’ambient.
  • I, finalment, els tipus de materials de construcció en una casa bioclimàtica són fonamentals. Per això es treballa amb materials naturals com la fusta, o materials ceràmics de baix impacte ecològic. La fusta és un material porós que capta l’excés d’humitat i l’allibera quan la temperatura és molt baixa. En canvi, els materials ceràmics tenen una gran capacitat d’emmagatzemar la calor del sol.