Segons el Reial decret 235/2013, entrat en vigor l’1 de juny de 2013, és obligatori que el propietari d’un habitatge disposi de certificat energètic tant una compravenda com per a un contracte de lloguer.

Certificat energètic

El certificat energètic per a l’habitatge es realitza mitjançant un informe emès per un arquitecte o especialista en el qual es detalla el consum energètic i les emissions de CO2 d’un immoble.

El certificat energètic compta amb una validesa de deu anys.

 

Com es realitza el certificat energètic per a un habitatge?

A l’informe del certificat quedaran reflectits els resultats d’un estudi en el qual es detallaran dades en relació a:

  • La façana de l’habitatge, és a dir, l’any de construcció de l’immoble, l’altura de la casa, etc.
  • L’entorn mediambiental. El certificador afegirà si hi ha elements, com a arbres o edificis al davant, que fan ombra per valorar la necessitat de fred o calor per a l’habitatge.
  • La disposició de les parets i el nombre de finestres de l’habitatge.
  • La calefacció, l’aire condicionat i l’aigua calenta sanitària.

Una vegada s’han recaptat totes les dades, el tècnic presenta l’informe en el registre de la comunitat autònoma (Institut Català d’Energia (ICAEN), a Catalunya) on es trobi situada la vivenda.