Vols llogar un local comercial? Coneix quines són les clàusules bàsiques que inclou el contracte de lloguer d’un local comercial.

Per començar, en el contracte de lloguer d’un local comercial ha de constar per escrit la identitat de l’arrendatari i de l’arrendador, a més de la descripció completa del local a llogar, la renda mensual, així com la durada del contracte.

El lloguer de locals comercials es regeixen per la Llei d’Arrendaments Urbans de 24 de novembre de 1994. Encara així, convé negociar les clàusules amb el propietari del local i incloure-les en el contracte.

Renda i fiança

La renda és la quantitat pactada lliurement del preu mensual del lloguer que l’arrendatari abona a l’arrendador, en el període dels primers dies de cada mes pactats. El preu de la renda podrà incrementar o disminuir segons la variació de l’Índex de Preus al Consum (IPC), tot i que actualment ja no és obligatori.

D’altra banda, l’arrendador dipositarà els mesos de fiança o garantia pactats en el Registre de la propietat de la Comunitat Autònoma on estigui situada la propietat.

Durada del contracte i Indemnització per extinció del contracte

També ha de constar per escrit la durada del contracte, així com el període de preavís al propietari en cas de baixa i l’import de penalització per extinció del contracte.

Si el contracte s’extingeix en el període de durada del contracte, l’arrendador tindrà dret a rebre una indemnització prèviament pactada entre ambdues parts.

Obres en el local

Les possibles obres que pugui o no realitzar l’arrendatari han de quedar reflectides en el contracte. Per exemple, és possible que l’arrendatari necessiti realitzar certes obres de conservació o millora en el local sense que això requereixi un increment en la renda mensual.

Catalana d’Habitatges Figueres som una agència immobiliària amb més de 35 anys d’experiència en el sector. Disposem d’una variada oferta en venda i lloguer de pisos, cases, locals i terrenys a tota la zona de L’Alt Empordà, principalment a Figueres. Per a qualsevol informació, podeu adreçar-vos a les nostres oficines situades a Figueres.