La venda d’un habitatge heretat implica el pagament d’una sèrie d’impostos. Alguns són propis de l’herència, com l’impost de successions i la plusvàlua municipal. Altres són propis de la venda, com ara l’IRPF i la plusvàlua municipal.

El primer pas per vendre casa teva heretada és acceptar l’herència. Per això necessites el certificat de defunció, el certificat d’últimes voluntats i una còpia del testament en cas que n’hi hagi. Per això, abans de tot és important saber si la persona que t’ha llegat a la seva herència va deixar o no un testament.

Una vegada tinguis tot en ordre, caldrà inscriure l’habitatge al teu nom al Registre de la Propietat.

Passos per vendre una casa heretada

Quan l’habitatge estigui registrat, podràs vendre una casa heretada, tenint en compte els impostos a pagar per vendre la propietat, com ara l’Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF), l’Impost de successions i la Plusvàlua Municipal.

Determina el valor de mercat de la propietat: un agent immobiliari et pot ajudar a establir el preu, comercialitzar la casa, negociar amb els compradors i gestionar la documentació necessària per a la venda. Amb l’ajuda del teu agent API, podràs decidir un preu de venda basat en el valor de la taxació i les condicions del mercat local.

Prepara la casa per a la venda: això pot incloure les reparacions necessàries, netejar i retirar les pertinences personals. També caldrà valorar la possibilitat de realitzar millores que puguin augmentar el preu de venda.

Negocia el preu de venda: quan comencis a rebre les primeres ofertes, el teu agent API a Figueres t’ajudarà a negociar amb els compradors. Això pot incloure contrarestar ofertes i acordar les condicions de venda.

Benefici Patrimonial a l’IRPF: L’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) constitueix una obligació fiscal indispensable a l’acte de compravenda d’un habitatge i es consigna a la declaració de renda que es presenta l’any següent. Si s’ha produït un benefici des del moment de l’adquisició fins a la venda, cal tributar sobre aquest benefici. Aquesta quantia s’estima com una proporció de la diferència entre el preu de venda i el d’adquisició, una vegada es resten les despeses vinculades.

Despeses de Documentació: En la qualitat de venedor d’un habitatge, ets responsable d’obtenir i lliurar alguns documents necessaris al comprador. Això pot incloure el certificat d’eficiència energètica, la nota simple del Registre de la Propietat, i el certificat d’estar al dia en els pagaments a la comunitat de propietaris, entre altres.