La tornada a la nova normalitat ha incorporat noves de mesures de prevenció a les comunitats de propietaris que cal no oblidar tant per protegir-nos, com per evitar possibles rebrots per la Covid-19.

Cal recordar que l’objectiu d’aquestes mesures de prevenció és crear un espai de convivència saludable entre els veïns dels edificis. Per això, avui us detallem les pautes d’actuació aplicables a les comunitats de propietaris.

 

Mesures de prevenció a les comunitats de propietaris

 
  1. Des del passat 9 de juliol de 2020, és obligatori dur la mascareta, fins i tot quan es pugui mantenir la distància de seguretat en espais comuns.
  2. Mantenir la distància de seguretat amb tots els veïns i empleats de la finca en les zones comunes de l’edifici (escales, portes d’accés, portals) amb un mínim de 2 metres.
  3. Extremar la neteja dels espais comuns fent ús de productes desinfectants, com llegiu. És important no tocar cap objecte comú sense tenir les mans ben netes, amb sabó o gel hidroalcohòlic, com bústies, baranes, tiradors, poms de portes, polsadors de l’ascensor…
  4. És preferible prioritzar l’ús de les escales de l’edifici per accedir a l’immoble. A més de ser més saludable també evita riscos de contacte. Si és necessari l’ús d’ascensor, és recomanable accedir individualment i utilitzar guants per tocar qualsevol superfície.
  5. Mantenir la neteja i desinfecció de les zones comunes seguint un protocol exhaustiu. Els serveis de neteja contractats utilitzen els desinfectants recomanats per a les zones comunitàries per a desinfectar superfícies susceptibles d’haver estat contaminades.
  6. Evita l’ús de les zones comunes de l’edifici com jardins, terrats o piscines comunitàries.
  7. Finalment, si algun veí ha presentat un cas d’infecció per Covid-19, cal informar a l’administrador de la comunitat perquè puguin coordinar les mesures necessàries de desinfecció de les zones i espais comuns de la finca.

És responsabilitat de tothom seguir aquestes mesures per evitar possibles rebrots de la Covid-19.