La compra d’un habitatge genera una sèrie de despeses associades que suposen un import addicional que cal preveure.

Generalment, el preu promocional no sempre equival a l’import final de l’habitatge, ja que no inclou ni els impostos ni les despeses associades a la transacció de compravenda.

D’altra banda, també es necessari considerar que les despeses associades a l’escriptura de compravenda i les depeses derivades en el cas de l’escriptura d’una hipoteca, no sempre són les mateixes.

Despeses associades a la compra d’un habitatge

Els imports addicionals que un comprador ha de sumar a l’import total de l’habitatge, tant si es sol·licita o no una hipoteca, sempre aniran associats a la gestió de formalització de la compra. També cal considerar que els impostos vinculats a la transacció poden variar en funció de si es tracta d’un habitatge nou o de segona mà.

Taxació de l’habitatge

Independentment del preu, el banc ha de realitzar una taxació de l’habitatge per atorgar un valor de garantia de l’hipoteca a concedir. El tràmit que realitza el taxador és una de les primeres despeses a considerar si contractes una hipoteca.

Notaria

Import dels honoraris del notari, segons el seu aranzel, amb una factura detallada de les despeses corresponents.

Recorda que en el cas de signar una hipoteca amb un banc, segons el Reial Decret de 17/2018, des del 10 de novembre de 2018 és el banc qui s’ha de fer càrrec de l’impost AJD (Impost d’Actes Jurídics Documentats), de les despeses del registre i de la còpia de l’escriptura.

Registre de la propietat

Inscripció en el registre de la propietat de l’escriptura, i si pot ser, signada davant notari.

Impostos

Segons el CCAA, en un habitatge nou correspon pagar un 10% d’IVA sobre el preu inicial, mentre que un habitatge de segona mà, correspon pagar entre el 5 i el 10% d’ITP (Impost de Transmissions Patrimonials).