L’habitatge bioclimàtic és un tipus de construcció que utilitza els recursos naturals disponibles a l’entorn per reduir el consum d’energia i millorar-ne el confort. Els habitatges bioclimàtics usen sistemes passius per regular i optimitzar la temperatura, la humitat, la qualitat de l’aire i les condicions d’il·luminació a l’interior d’un edifici.

També té en compte l’orientació de les finestres pel que fa a la posició del sol al llarg del dia i de l’any, per aconseguir la màxima eficiència. Els habitatges bioclimàtics també fan ús d’elements verds com la vegetació i l’aigua per ajudar a refrescar una zona de manera natural.

Beneficis dels habitatges bioclimàtics

Els beneficis dels habitatges bioclimàtics són enormes: no només redueixen el consum d’energia, sinó que també poden crear ambients interiors més saludables en millorar la circulació de l’aire i reduir els contaminants.

En general, també segueixen aquests criteris de construcció: ús de materials locals i fonts d’energia renovables; maximització de la ventilació natural, l’aïllament i la il·luminació; minimització del consum d’aigua; optimització del confort tèrmic i acústic.

Els habitatges bioclimàtics també tenen en compte l’impacte visual de l’edifici a l’entorn mitjançant l’ús d’elements verds com ara vegetació, panells solars o altres solucions sostenibles.

Actualment, són cada cop més populars com a forma eficaç de reduir la factura energètica i crear entorns més saludables. A mesura que augmenta la conscienciació sobre els beneficis d’aquest tipus de construcció, més persones opten pels habitatges bioclimàtics a l’hora de construir cases noves o reformar les existents. De fet, seran clau en els pròxims anys.

Si invertim ara en aquest tipus de construcció, assegurarem que els nostres edificis continuïn sent còmodes i eficients en els anys vinents. Les directives europees en matèria de construcció ja estan marcant el full de ruta cap al consum d’energia zero, i els països comunitaris acabaran incorporant aquestes disposicions al seu ordenament jurídic.