La cèdula d’habitabilitat és un document on s’acredita el compliment dels requisits mínims que ha de complir un habitatge perquè sigui habitable. En general, les condicions bàsiques de l’habitatge es valoraran en funció del seu nivell d’higiene, salubritat i solidesa.

L’emissió d’aquest document correspon als ajuntaments de cada comunitat autònoma. Per tant, els requisits per obtenir la cèdula d’habitabilitat dependran de les condicions exigides de l’ajuntament on es trobi l’habitatge.

Quins són els tràmits per obtenir la cèdula d’habitabilitat?

El primer pas per obtenir la cèdula d’habitabilitat és aconseguir un imprès de sol·licitud del tràmit en l’ajuntament que correspongui. Una vegada que l’ajuntament tramita la sol·licitud, assigna un arquitecte per a realitzar la valoració de l’habitatge i enviar un informe a l’ajuntament.

L’ajuntament s’encarregarà de revisar i validar l’informe per emetre el certificat. El període d’acceptació pot recórrer un màxim de tres mesos.

Quins requisits mínims es necessiten?

Segons l’Ordre del 29 de febrer de 1944 (BOE 1 de Març), aquest són alguns dels requisits mínims necessaris:

  • La superfície mínima de l’habitatge ha de ser de 36 m² útils. També s’estableix l’obligatorietat de disposar una alçada mínima de 2,5 m, excepte en els banys i la cuina.
  • Garantir que les zones de pas l’habitatge i els seus nivells siguin accessibles.
  • El bany ha de disposar de rentamans, un inodor i una dutxa.
  • La cuina també ha de disposar d’una aigüera, un sistema de cocció y una campana d’extracció de fums.
  • Disposar dels subministraments d’aigua i electricitat amb les corresponents mesures de protecció de cada servei.
  • I finalment, disposar d’una instal·lació a l’habitatge per rentar la roba.

Perquè és important obtenir la cèdula d’habitabilitat d’un habitatge?

Tant si has de comprar o vendre un habitatge, aquest document és obligatori per tal d’evitar l’anul·lació d’una compravenda o contracte de lloguer. És important recordar que la cèdula tramitada té una validesa de 15 anys. Per tant, cal revisar aquest aspecte per no trobar-se amb sorpreses.

Més informació: Notícies Api.cat