La construcció sostenible és una manera de construir edificis i estructures que minimitzen l’impacte ambiental i maximitzen l’eficiència energètica. Actualment, es tracta d’un tema molt rellevant i cada cop més empreses i particulars estan invertint en aquest tipus de construcció.

La inversió en construcció sostenible és una forma intel·ligent de construir edificis i estructures que no només beneficien el medi ambient, sinó que també són rendibles a llarg termini. En aquest sentit, la utilització de materials respectuosos amb el medi ambient, com ara panells sandvitx fets amb nuclis aïllants d’escuma de poliuretà, són una excel·lent opció, ja que no només són reciclables, sinó que també ofereixen una eficiència energètica excel·lent.

A més, l’eficiència energètica és una de les preocupacions principals de la construcció sostenible. La utilització de sistemes de calefacció i refrigeració eficients, il·luminació LED i sistemes de ventilació adequats són només alguns dels mètodes que es poden utilitzar per reduir el consum d’energia als edificis.

Un altre dels aspectes importants de la construcció sostenible és la millora de la qualitat de l’aire interior. Els materials emprats en la construcció sostenible són menys tòxics i emeten menys compostos orgànics volàtils, cosa que millora la qualitat de l’aire a l’interior de l’edifici. A més, el disseny dels edificis sostenibles se centra en la comoditat dels ocupants, amb una bona il·luminació natural i ventilació adequada, cosa que millora la salut i el benestar de les persones que hi habiten.

¿És rendible invertir en una construcció sostenible?

En realitat, invertir en la construcció d’una casa sostenible es pot estalviar fins a un 60% més respecte a un habitatge convencional. Per tant, com a futurs propietaris o inversors, considerar aquesta opció aporta molts beneficis, des d’una rendibilitat d’inversió major, fins a un ingrés net anual més alt i, per descomptat, comptar amb una construcció sostenible més responsable socialment i ambientalment.

Si estàs pensant a comprar un terreny o parcel·la per construir una casa, contacta amb nosaltres. A Catalana d’Habitatges comptem amb més de trenta anys d’experiència en la compravenda de terrenys a l’Alt Empordà per a la construcció de cases.