Una de les preguntes freqüents plantejades pels llogaters davant la nova situació de contenció que estem vivint pel coronavirus, és si el propietari de l’habitatge pot establir una rebaixa temporal del seu lloguer.


En alguns casos, molts arrendataris i arrendadors ja han establert un acord previ per ajornar el pagament de la renda. Si aquest no és el teu cas, pots repassar la nova llei RD 11/2020, de 31 de març de 2020, que preveu diverses mesures per ajudar a arrendadors i arrendataris a afrontar aquesta situació.

Mesures per afrontar la renda del lloguer davant la Covid-19

Si no arribes a un acord amb el teu arrendador per ajornar el pagament de la renda – sempre que l’arrendador sigui gran tenidor, empresa o entitat pública – l’arrendador podrà optar per:

1. Reduir el 50 % de la renda durant el temps que duri l’estat d’alarma i les mensualitats següents – amb un màxim de quatre mesos – sempre que el termini establert pel Govern no sigui suficient a causa de la situació de vulnerabilitat provocada per la Covid-19.

2. Sol·licitar una moratòria, o condonació parcial de la renda, durant el temps que duri l’estat d’alarma decretada pel Govern i les mensualitats següents – amb un màxim de quatre mesos – prorrogables una a una, mentre duri la situació de vulnerabilitat.

Per tant, la moratòria consisteix en un ajornament de tots els pagaments de la renda així com la resta de quantitats prèviament pactades en el contracte del lloguer, com les despeses de comunitat, d’assegurança o consum energètic.

Tal com explica el Col·legi Oficial d’Agents de la Propietat Immobiliària de Girona i Província, “Si la persona física arrendadora no accepta cap acord sobre l’ajornament i quan la persona arrendatària es trobi en la situació de vulnerabilitat sobrevinguda referida a l’article 5, aquesta podrà tenir accés al programa d’ajudes transitòries de finançament regulades per l’article 9“.