Saps quines són les despeses de lloguer que hauràs de pagar com a arrendatari? L’arrendador ha d’assumir part de les despeses? Abans de signar un contracte de lloguer és important que coneguis bé les clàusules per evitar confusions, sobretot sobre quines són les despeses que assumeix cada part. Per aquest motiu, posem a la vostra disposició les qüestions més habituals que se solen plantejar.

 

Despeses assumides per l’arrendador

 

Sempre que s’acordi en el contracte de lloguer, aquestes són les despeses de lloguer habituals que ha d’assumir l’arrendador:

  • Quota de comunitat de propietaris.
  • L’assegurança de la llar.
  • El manteniment de la caldera.
  • IBIS, Impost de Béns Immobles.

Segons la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU), les avaries i reparacions importants les assumeix el propietari de l’habitatge amb la finalitat de conservar-lo en bones condicions.

Ara bé, les despeses per desperfectes causats per l’arrendatari, no les haurà d’assumir l’arrendador. Això pot incloure també els petits treballs de manteniment que s´han de realitzar per l’ús normal de les coses, com poden ser el canvi d’una bombeta, la corretja d’una persiana o la porta de la rentadora.

 

Despeses assumides per l’arrendatari

 
  • Despeses de subministraments: aigua, llum, gas, telèfon…
  • La taxa d´escombraries, que en moltes poblacions va inclosa dintre de la factura de l´aigua.
  • Petites despeses de manteniment i reparacions o avaries produïdes per l’arrendatari.

L’arrendatari té l’obligació de pagar les tasques habituals de manteniment de l’habitatge i deixar-ho tot en les mateixes condicions en les quals se les va trobar en un inici, fins que acabi el contracte de lloguer.

Finalment, també cal considerar les despeses de gestió del contracte de lloguer, ja que és un concepte que en els darrers anys no ha quedat del tot clar. Segons la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU), les despeses de gestió immobiliària i formalització del contracte seran a càrrec de l’arrendador, sempre que aquest sigui una persona jurídica, societat o empresa.